zoeken
mail a friend
Het Trippenhuis

Eerder koninkspalleijzen dan kooplieden huijzen zo beschreef de Amsterdamse stadschronikeur Melchior Fokkens in 1663 de grachtenpanden van zijn stad.
Ze verrezen als paddestoelen uit de grond, het een nog mooier dan het ander. Maar niets kon wedijveren met het woonhuis van de gefortuneerde gebroeders Trip aan de Kloveniersburgwal.
Een imposant gebouw met de allure van een paleis, passend bij hun status.
N.B. Bij het Trippenhuis zijn geen panoramafilms beschikbaar.

Stereofoto van het Trippenhuis op de Kloverniersburgwal, foto Gemeentearchief Amsterdam

Panorama's
Er zijn geen panorama's van het Trippenhuis te bekijken.

Verantwoording afbeeldingen
De afbeeldingen bij de artikelen zijn afkomstig van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW), de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), het Gemeentearchief Amsterdam (GAA), het bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam (bMA) en het Rijksmuseum Amsterdam (RMA).

Bezoekmogelijkheden
Het Trippenhuis is niet voor het publiek toegankelijk.

Meer lezen
Internet
www.knaw.nl
www.bmz.amsterdam.nl

Literatuur
W. Kuyper, Dutch Classicist Architecture, Delft 1980
R. Meischke en H.E. Reeser (red.), Het Trippenhuis te Amsterdam, Amsterdam/Oxford/New York 1983
Karin Jongbloed, Van wapenhandel tot wetenschapsbedrijf. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het Trippenhuis, Amsterdam 1993
Tent.cat. Het Kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1989
C. Willemijn Fock (red.), Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900, Zwolle 2001
Frans van Burkom ea. (red.), Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld, Amsterdam/Zwolle 2001


Inhoud:
Burgerpaleis
De plattegrond van het Trippenhuis
De inrichting van het Trippenhuis
De families Trip en de Geer
De familie Vingboons
Hollands Classicisme

Zie ook:
Instelling:
Digitaal Erfgoed Nederland

Publicatiedatum:
22 augustus 2005