Nijmegen (Hunerberg)

Illustratie stuwwal: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort Langs de zuidelijke Waaloever ligt een stuwwal, die is gevormd in de voorlaatste IJstijd. De noordelijke helling ervan is steil, goed verdedigbaar…

Continue reading