Themapakket Nederland ter zee
Maker onbekend
Model van een Bataafse kusttelegraaf
Ca. 1798-1800
Rijksmuseum, Amsterdam

Razendsnel berichten verzenden, daarvoor diende de moderne kusttelegraaf. Deze was aan het eind van de 18de eeuw ontwikkeld onder leiding van de gepensioneerde schout-bij-nacht Joan van Woensel. Onder dreiging van een Engelse oorlog werden de oude vlaggeseinen vervangen door langs de hele kust deze telegraafpalen te plaatsen. Het seintoestel had een vaste mast en ra, waaraan overdag bollen werden gehesen en was voorzien van beweegbare wieken.

De bollen en wieken dienden om vastgestelde codes over een afstand van ongeveer acht kilometer te kunnen seinen. Daar stond dan de volgende telegraaf, die het bericht op zijn beurt verder bracht. Toen de Engelsen daadwerkelijk in 1799 op de Hollandse kust aanstevenden, werden in hoog tempo berichten naar Scheveningen verstuurd, zodat het tijdstip van landing tijdig bekend was in Den Haag.