Een van de grote voordelen van leven in een vrij land als Nederland, is dat er voor bijna alles wel een (vaak gratis) oplossing te vinden is. Zo kun je binnen de Nederlandse cultuur tegenwoordig via internet een gratis gehoortest afnemen, om te kijken of het laten aanmeten van een hoorapparaat voor jou noodzakelijk is of niet.

Hoe werken online gehoortesten in de praktijk? Wat moet je daarvoor doen en wat is er zo prettig aan meedoen aan een digitale gehoortest? In dit artikel lees je alles over je gehoor laten testen via internet en de vervolgstappen die je moet nemen als blijkt dat je een gehoorapparaat nodig hebt.

Wat kun je verwachten als je een digitale gehoortest gaat doen?

Nederlandse erkende audiciens zijn in de laatste jaren steeds meer digitale gehooronderzoeken gaan aanbieden, om mensen de kans te geven op afstand hun eigen gehoor te laten onderzoeken. De hooronderzoeken die deze hoorpraktijken hebben ontwikkeld, zijn gefundeerd op wetenschappelijke onderzoeken. Hierdoor heb je als je een dergelijke test doet, de zekerheid dat de uitslag betrouwbaar is.
Maar hoe werkt het eigenlijk? Het is heel eenvoudig: je surft naar de website van een erkende audicienpraktijk. Op de homepage van de grootste gehoorpraktijken van ons land kun je een link vinden naar een online gehoortest. De test kun je gewoon via het internet doen. Vaak beginnen de onderzoeken met een paar open vragen. Daarna volgt een geluidsonderzoek. Afhankelijk van je klachten zijn er meestal meerdere hoortesten beschikbaar, bijvoorbeeld piepjes testen, geluidstesten met muziek of testen die beoordelen hoe je gehoor werkt in drukke situaties waarbij veel mensen door elkaar praten. Na afloop van de test weet je direct of een hoorapparaat een optie is voor jou, of dat dit overbodig is en je gehoor dus voldoende is.

Je hoeft voor een gehoortest nauwelijks tijd voor uit te trekken

Voor online hoortesten hoef je gelukkig nauwelijks tijd uit te trekken. De testen duren gemiddeld ongeveer 10 tot 15 minuten en zijn dus heel snel te doen! Aangenaam is natuurlijk ook dat een speciale afspraak bij een audicienspraktijk niet nodig is. Je slaat dus je laptopje open, doe de betreffende test en weet dan snel hoe het er met de kwaliteit van jouw oren voor staat.

Bron: https://www.vanboxtelhoorwinkels.nl/gehoorapparaat

Een kosteloze test

Een echte plus van een internet test voor je gehoor doen om te bepalen of je uiteindelijk een hoorapparaat nodig zult hebben, is het feit dat de hoortesten van audiciens volledig kosteloos zijn. Het enige wat je betaalt zijn feitelijk de stroomkosten en internetkosten, die natuurlijk minimaal zijn. Een afspraak maken bij een regionale gehoorpraktijk of abonnementskosten betalen is dus niet nodig.

Een test die echt richting geeft

In de laatste plaats is een fijn kenmerk van de online hoortesten dat je de garantie hebt op een eerlijke en richtinggevende uitslag. Als de test uitwijst dat er iets met je gehoor aan de hand is, dan kun je ervan uitgaan dat die testuitslag klopt. Maak dan wel meteen een afspraak met een audioloog en kijk welk hoorapparaat het beste bij jou past.