Momenteel is het zogenaamde wietexperiment gaande. Dit is een proef van de overheid die zich richt op een andere wijze van distribueren en leveren van wietproducten. Daarmee moeten de problemen die het gedoogbeleid zoals we dat kennen in Nederland eindelijk worden weggenomen. Het gaat daarbij om het gehele proces, al vanaf de wietzaadjes. Dit is niet alleen van belang voor de coffeeshops, maar ook voor de professionele leveranciers. Het zorgt namelijk voor nieuwe kansen in de branche. Waarbij bijvoorbeeld ook de kwaliteit voorop komt te staan. Dat zijn voor de overheid ook belangrijke zaken hierbij.

Het oude beleid hervormen
Er blijven bepaalde zaken uit het oude beleid gewoon overeind staan. Zo is het nog altijd gewoon legaal om de verschillende soorten wiet te kopen in de coffeeshop. Het gaat vooral om wat er achter de kassa gebeurt, in de distributie en levering. Dit was in het gedoogbeleid zoals dat al zo’n 50 jaar geleden werd opgesteld nog altijd illegaal. In de overheidsplannen van de huidige regering werd destijds opgenomen dat hier iets aan gedaan moest worden, mede omdat dit niet meer bij deze tijd paste. Daar is nu dit experiment uit voortgekomen. Waar meer mogelijkheden uit moeten komen.

Kleinschalig begin van de test
De wietproef, zoals het experiment ook wel genoemd wordt, zal eerst kleinschalig worden uitgevoerd. Er wordt met distributeurs en leveranciers gewerkt die voldoen aan de kwaliteitseisen. Die werken dan weer samen met een kleine groep coffeeshophouders. Waardoor goed inzichtelijk kan worden gemaakt hoe het proces gemoderniseerd kan worden. Op die manier kan het dan beter passen bij de moderne tijden. Waarbij direct ook gezorgd kan worden dat het geheel gedecriminaliseerd kan worden. Ook dat is een belangrijke reden om hiervoor te kiezen. Op termijn moet dit over het geheel worden uitgerold in deze branche.

Het gehele proces aanpakken
Door met dit experiment aan de slag te gaan, wil het kabinet bekijken of gemeenten er als geheel van kunnen profiteren. Het is belangrijk dat veel van de overlast die gemeenten nu ervaren wordt weggenomen. Dit komt volgens de huidige zienswijze voor een belangrijk deel doordat er bepaalde zaken nog altijd als illegaal worden gezien. Door met professionele partijen voor distributie en levering aan de slag te gaan, is het zo mogelijk te zorgen dat veel overlast verdwijnt. Dit zou dan voor een flink aantal gemeenten een positief effect hebben. Op dit moment zijn er coffeeshops in 102 gemeenten te vinden.