Het is niet meer uit onze dagelijkse leven weg te denken: internet. Toch bestaat het pas relatief kort en al helemaal op de manier waarop het nu beschikbaar is. Altijd en overal snel internet, mobiel of thuis, met kabel of WiFi, bestaat pas ongeveer 20 jaar. Toch is het idee al veel ouder en werden de eerste initiatieven eind jaren ’50 al uitgeprobeerd. Maar wie heeft het internet uitgevonden? Je leest het hier, samen met 5 weetjes over de uitvinder.

1. Wie heeft het internet bedacht?

Hoewel er verschillende mensen mee bezig waren, was het J.C.R. Licklider die in het begin van de jaren ’60 bezig was met computers en hoe het gebruik daarvan gemakkelijker gemaakt kon worden.

2. Licklider over computernetwerken: Galactic Network

Licklider publiceerde in 1962 een aantal ideeën over wat hij een Galactic Network noemde. Deze memoranda worden nu gezien als de basis van het moderne internet zoals we dat nu kennen. Vrijwel al zijn ideeën gebruiken wij nu nog steeds.

Wil jij nu ook het beste en snelste internet, gebaseerd op de ideeën van Licklider, dan kun je online elke provider vergelijken en daar een keuze uit maken.

3. Licklider stond aan de wieg van het eerste internet ter wereld: ARPAnet

In 1962 werd Licklider, onder andere naar aanleiding van zijn ideeën over Galactic Network, benoemd tot hoofd van de informatieverwerkingsgroep van het Advanced Research Projects Agency van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Hij wist de medewerkers van ARPA te overtuigen van het belang van computernetwerken als algemeen communicatiemiddel. Het duurde nog tot 1968 voordat ARPA het plan dat werd voorgesteld door een denkgroep, goedkeurde. En toen ging het snel: in 1969 werd de opdracht gegund aan het bedrijf Bolt, Beranek and Newman (BBN), waar Licklider werkte.

Eind 1969 werden de eerste twee alleenstaande computers met elkaar verbonden: op 12 september werd een computer van de UCLA verbonden met een computer op Stanford University via ARPAnet. Op 29 oktober van datzelfde jaar werd het eerste bericht tussen de twee computers verstuurd. In december 1969 werden er nog twee computers aangesloten, één uit Santa Barbara en één uit Utah.

4. Licklider geloofde niet dat computers de mens zouden vervangen

Als psycholoog en computerwetenschapper had Licklider dus revolutionaire ideeën die we nu nog terugzien in ons dagelijks leven. Toch geloofde hij niet dat de mens ooit vervangen zou worden door een computer, een angst die veel mensen vandaag de dag wel hebben. Hij zag een computer als werktuig, als verlengde van de mens, dat vooral routinewerk zou doen. De grote vraag is dan ook of hij kon voorzien wat we nu allemaal kunnen met een computer en internet, of met een smartphone bijvoorbeeld. TV kijken via internet, we kunnen het nu maar dat was 60 jaar geleden nog wel een ver-van-het-bed-show. En nu gebruiken we het internet ook om internet en tv vergelijken te doen, zodat we gemakkelijk over kunnen stappen. Iets wat zonder Licklider misschien nooit mogelijk was geweest.

5. Postuum opgenomen in de Internet hall of fame

Licklider overleed in 1990, toen het internet weliswaar een stuk verder was dan toen hij zijn ideeën deelde, maar nog lang niet zover als dat het nu is. In 2013 was de impact van zijn ideeën wel meer dan duidelijk en werd hij postuum opgenomen in de Internet hall of fame.