De aangifte Inkomstenbelasting kunt u als zzp’er vanaf 1 maart invullen en indienen. Mits er geen storing is bij de fiscus. U kunt ook uitstel aanvragen tot 1 september. Dit doet u door 0800-0543 te bellen en dan de opties 3 en 1 in te toetsen en vervolgens uw burgerservicenummer in te toetsen. Het kan ook online via uw digid. Als zzp’er dient u aan het einde van het boekjaar aangifte Inkomstenbelasting te doen. Uw biljet is flink ingewikkelder dan die van een privépersoon. Het verschil zit in de winstaangifte en in de fiscale aftrekposten – de voordelen voor de zzp’er.

Het is het beste om uw aangifte te laten doen door een boekhouder.

Doet u het zelf pak dan de oude aangifte van 2019 erbij. Die kunt u vinden in Mijn Belastingdienst.
Besteed u het uit aan een boekhouder-zzp dan heeft ook hij die aangifte nodig. Hierin staat namelijk ook uw eindbalans.

Aangifte door zzp-boekhouder

Om de aangifte Inkomstenbelasting te maken heeft een boekhouder een heleboel informatie nodig. Uw bank en verkoopfacturen en onkostenbonnen van het afgelopen jaar. De facturen over dit jaar die u volgend jaar pas betaalt.

Eventueel uw voorraad. Als u zakelijke leningen heeft of een lease-contract de schuld einde jaar en de betaalde rente in dat boekjaar.

Inkomstenbelasting-tarief 2020

INKOMSTEN IN BOX 1 – TOT AOW-LEEFTIJD

IB Schijf 1: t/m € 68.507              37,35 %

IB Schijf 2: vanaf € 68.508           49,50 %

Officieel dient u voor 1 mei aangifte Inkomstenbelasting te doen. U kunt echter uitstel krijgen tot 1 september. De fiscus stuurt vele zzp’er een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting. Die dient u te controleren en als die te hoog is kunt u die verlagen. U betaalt in elf maanden een voorschot bedrag. Ook krijgt u vaak een aanslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet -ZVW-.

Belastbaar inkomen

De fiscus vindt vooral uw omzetcijfers excl. Btw en de kosten excl btw interessant. Kosten zijn bijvoorbeeld de huur, de leasekosten, afschrijving, bijtelling privégebruik auto, verkoopkosten, verzekeringen. Trekt u die van elkaar af dan houdt u de nettowinst over. Hierover hoeft u nog geen IB te betalen. U betaalt pas Inkomstenbelasting over uw belastbaar inkomen. Van uw nettowinst halen wij de hypotheekrente eigen woning af. Wij tellen het huurwaardeforfait er weer bij op.  Werkt u meer dan 1.225 uur per boekjaar als zzp’er dan heeft u ook recht op zelfstandigenaftrek en in de eerste drie jaar zelfs ook op startersaftrek. Door de coronacrisis is de fiscus zeer coulant met het aantal gewerkte uren en zal veelal niet moeilijk doen in 2021, weet boekhouder-zzp.

Zelfstandigenaftrek

Voor dit belastingvoordeel tellen ook de uren die u besteedt aan uw facturatie, boekhouding, acquisitie en reistijd telt mee. Ook het schrijven van zakelijke input voor social media. En de borrel in de sponsorhome van uw voetbalclub. Hockey mag ook. Als u daar contacten legt of contracten afsluit. De zelfstandigenaftrek is € 7.030 in 2020.

De startersaftrek

Als u voldoet aan het urencriterium, dan heeft u de eerste drie boekjaren recht op meer fiscale aftrek. Startersaftrek ter hoogte van € 2.123,- in 2020.

Meewerkaftrek fiscaal partner of fiscale arbeidsbeloning

Werkt uw fiscaal partner meer dan 525 uur per jaar mee in uw zaak en heeft hij/zij geen werk en u valt in het hoogste belastingtarief dan is het slim om fiscale arbeidsbeloning uit te betalen. Werkt uw partner wel dan is vaak de meewerkaftrek fiscaal gunstiger. U betaalt dan niks uit, u kunt een bepaald percentage aftrekken van de winst en betaalt u minder inkomstenbelasting.

Fiscale oudedagsreserve

De zzp’er bouwt geen pensioen op. U kunt een lijfrente kopen, beleggen in goud, bitcoins, onroerend goed of postzegels. Maar u mag ook 9,44 procent van uw winst (met een maximum van € 9.218) reserveren voor uw oude dag.

Dit heet de Fiscale Oudedags Reserve (FOR. Dit is een uitstel van belastingbetaling. U betaalt nu dus minder Inkomstenbelasting, maar dient t.z.t. wel te betalen. Of u mag voor deze reservering een lijfrente kopen.

Geen aangifte doen

U krijgt een verzuimboete als u de aangifte niet of niet op tijd hebt gedaan. De verzuimboete voor het niet doen van de aangifte inkomstenbelasting bedraagt 385 euro. Maar bent u een veelpleger  dan kan de verzuimboete oplopen tot 5.514 euro.

Aanslag

Nadat u de aangifte heeft gedaan ontvangt u meestal een definitieve aanslag waarop staat wat u moet betalen of terugkrijgt. Voor 2020 is dit uw fiscaal nummer  plus de letters H.26. Staat er H.21 dan betreft het een voorlopige aanslag.