Als je kijkt naar andere landen, dan kun je vaststellen dat het in Nederland allemaal goed is geregeld. Er is een werkloosheidsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de bijstand en er is AOW voor iedereen die mag stoppen met werken. Hierdoor is Nederland een welvaartstaat. In deze blog leggen we je er meer over uit.

Binnen een welvaartsstaat heeft de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid. Zeker op het gebied van financiën. Mensen die bepaalde zaken niet kunnen betalen, worden hierin geholpen. Zodat de mensen die genoeg verdienen op sommige punten er evengoed voorstaan als mensen die niet genoeg verdienen of die niet kunnen werken. Dit is een stukje financiële en sociale zekerheid dat hoort bij een welvaartsstaat, we noemen dit ook wel inkomensverdeling van de bevolking.

Nachtwakersstaat

Nederland is dit niet altijd een welvaartsstaat of een verzorgingsstaat geweest. Vroeger, in de negentiende eeuw, waren we een nachtwakersstaat. Dit houdt in dat de overheid zich juist zo min mogelijk bemoeide met de burgers. Hun taak was enkel het garanderen van de veiligheid van de burgers. Bijvoorbeeld door politie en krijgsmacht. Er waren regels en wetten die de rechtsorde handhaafde. Maar verder moesten mensen zichzelf zorgen voor inkomen, ook als ze bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakte.

Uiteindelijk werd Nederland een verzorgingsstaat. Hiervoor zijn we vier fases doorlopen. We kregen een arbeidswetgeving. Hierin stond dat kinderen onder de 12 jaar niet mochten werken. Werknemers kregen meer zekerheid, bijvoorbeeld als ze ziek of werkeloos werden. Dan kregen ze recht op een uitkering. Er kwamen volksverzekeringen, zoals de AOW en de Algemene Kinderbijslagwet. En als laatst waren er sociale voorzieningen, zoals zorgtoeslag. Hierdoor is een zorgverzekering afsluiten voor iedereen vandaag de dag toegankelijk.

Een zorgvergelijker vertelt jou objectief welke zorgverzekering het best bij jou past.

Maatschappelijke veranderingen

Nederland is vandaag de dag nog steeds een welvaartsstaat. Al is het land wel onder geheven aan een maatschappelijke veranderingen de afgelopen 100 jaren. Zo begint de bevolking te vergrijzen. Meer vrouwen dienden zich aan op de arbeidsmarkt. Er is individualisering en het omschakelen van een industriële- naar een diensteneconomie. Hierdoor is er ook op het gebied van de welvaartsstaat het één en ander verandert.

Hoe dat in de toekomst zal veranderen en welke uitwerking dat heeft op de samenleving en de welvaartsstaat van Nederland is een onderwerp waar veel deskundigen druk mee zijn.