Nijmegen (Hunerberg)

Illustratie stuwwal: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort Langs de zuidelijke Waaloever ligt een stuwwal, die is gevormd in de voorlaatste IJstijd. De noordelijke helling ervan is steil, goed verdedigbaar…

Continue reading

Een rijke dis

Banketgen, Ontbijtgen, Koocken of Fruytagie, zo werden stillevens met spijs en drank in de 17de eeuw genoemd. Daarbij werd onderscheid gemaakt naar wat op het schilderij was afgebeeld. Er was veel vraag…

Continue reading